top of page
Charente.JPG

Buď ve spojení

Proč "Buď ve spojení"? Co to znamená?

Ve spojení můžeme být nebo naopak nebýt na mnoha úrovních.

Možná můžeme na úvod tu otázku otočit: jak to vypadá, když NEJSME ve spojení? Jsme lidově řečeno "mimo". Protože jsme odpojení od svého vnitřního Zdroje, tak se cítíme vyčerpaní. Jsme odpojení od svých pocitů, jakoby zamrzlí, protože se vyhýbáme bolesti ukryté kdesi uvnitř. Nevíme, co v životě chceme, protože když nejsme ve spojení se sebou, tak jak to můžeme poznat? Žijeme ve strachu a úzkosti, pod nadvládou mysli, která je spolehlivým "generátorem zkázy". Žijeme ve staženosti a nervozitě, namísto důvěry a bytí v proudu. Cítíme se oddělení, vyčlenění, osamělí a život nám připadá jako ta černá kára, kterou musí táhnout každý sám. Chybí nám vnitřní radost. Jsme v roli oběti - máme pocit, že se nám dějí různá příkoří a že není v naší moci s tím něco dělat. 

Když jsme ve spojení - víme, kdo jsme, máme dobře nastavené hranice, víme, co chceme, jsme v kontaktu se svými emocemi, žijeme v přítomném okamžiku, nejsme otroky své vlastní mysli a zděděných programů. Být ve spojení znamená být v kontaktu se sebou samými, s bytím, se svým vnitřním světem a jeho částmi. A když dokážeme být dutými kostmi, tak je to i spojení s duchovním světem. Být ve spojení znamená být ve spojení s Láskou a s něčím, co nás přesahuje - s bytím, je to bytí v Jednotě. Znamená to být si vědom toho, že jsem zároveň individuální Já a zároveň nedílnou součástí Jednoty. Znamená to prožívání této Jednoty, díky čemuž nikdy nemáme pocit opuštěnosti, vyčleněnosti a ztráty smyslu. Spojení se smyslem, se svou sílou, se svou vizí.

 

Tohle všechno zní, jako by dotyčný člověk měl být dokonalý. Všichni známe propady a platí, že nikdy nebudeme hotovi, proto jsem tady, proto se učíme a jdeme dál. Ale stačí, když víme, jak na to, že se umíme vrátit k sobě, že rozkolísání je krátkodobější a vždy víme, o co se můžeme opřít a jak léčit rány, které vypluly na povrch.

Cesta životem je pro mne pro mne cestou k tomu být stále víc ve spojení - na dalších úrovních, častěji, vědoměji.

metakuye oyasin - pro všechny moje vztahy - vytvořit si vztahy s bytostmi okolo nás

rays-g553726136_1920.jpg

Vanda Jarošová

osobní poradenství

Osobní a duchovní rozvoj je pro mne cesta ke svobodě, lásce, vyrovnanosti, spokojenosti, zdraví, hlubokému pocitu štěstí a naplněnosti.

Pracuji s různými nástroji a technikami, které mně osobně pomohly na mé bezmála 20 leté cestě osobního a duchovního růstu. Patří mezi ně medicínský (léčivý) kruh a různé praxe vycházející z šamanského přístupu ke světu, techniky metody konceptu One Brain, konstelace, práce se sny a další.

Jsem stále na cestě, jako my všichni. Nikdy nebudeme se vším hotovi - we will never be ready, říkávala moje milovaná učitelka, šamanka Alicia Hamm. Ale můžeme jít pořád dál, cítit se lépe, být spokojenější a učit se - životu ve spojení, ve svobodě, radosti a lásce.

Moje cesta

Cesta je to, co vidíme, když se ohlédneme.
Žila jsem v neustálé sebekritice, nevěděla jsem, co vlastně od života chci, nemohla jsem najít lásku.


Jde o to vědomě zacházet s tím, čemu dávám svou sílu - svou pozornost, energii. Komu, čemu. Jsme mocné bytosti. Čemu chcete dávat svou sílu, svou moc? Vědomě volit, pokud ji dáváme něčemu, co nechceme, aby rostlo.

Sezení - Co můžeme řešit -

Poradna funguje obvykle v pozdních odpoledních až večerních hodinách, ale lze se případně domluvit i jinak.

Pro domluvení termínu se prosím ozvěte na níže uvedené kontakty.

nature-g495429c83_1920.jpg

Můj přístup ke světu

Svět jako zrcadlo

Svět kolem nás je zrcadlo a neliší se příliš od snů, se kterými také ráda pracuji. Jako nám sny ukazují obrazy, jimiž promlouvá naše podvědomí, náš vnitřní svět, naše duše, tak i vnější svět, děje a události odráží to, co je uvnitř nás. Cokoli chceme změnit venku, v našem životě, to potřebujeme nejdříve změnit uvnitř nás. Není žádné venku

Nejsme opuštěné děti.

Nikdy nejsme sami. Nejsme opuštěné děti. Není na světě žádná věc, kterou bychom mohli nazývat věcí. Kolem nás je mnoho bytostí, které nás podporují, drží nám palce, a mohou nám pomoci, pokud jejich pomoc potřebujeme. Mají pro nás obrovskou zásobu lásky, která se nikdy nevyčerpá a podpory, pro kterou si k nim vždy můžeme jít, když to potřebujeme.

Nejdůležitějším prvním krokem na cestě je vystoupit z role oběti. Nebuďme obětí - obětí okolností, ani sebe sama - svých vnitřních programů, své mysli, svých emocí. Buďme pánem ve svém domě - ve svém životě, ve své vlastní hlavě.  Žít ve svobodě pro mne znamená mimo jiné právě toto - nežít v podmíněnosti své vlastní mysli, negativních programů, v poutech strachu, sebekritiky, ...

Píseň o duté kosti.

"Abychom dobře využívali svou moc, musíme se stát dutou kostí. Musíme se připravit na to, že se můžeme stát nástrojem. Průchod námi musí být čistý, abychom mohli dobře používat svou moc. Musíme být bez zášti, viny, studu, hněvu, sebelítosti a strachu. Pokud jsou tyto věci v nás, nemůžeme být dutými kostmi. Tyto věci nás oddělují od naší moci. Čím jsme čistší, tím větší mocí disponujeme. Musíme se stát dutou kostí, aby nás Stvořitel mohl použít k tomu, co chce, abychom dělali.

Můj Stvořiteli, odstraň dnes ze mě veškerou zášť, hněv, strach, vinu a sobectví. Nedovol, aby mé slabosti stály v cestě mé užitečnosti pro Tebe. Učiň mě dutou kostí, aby mnou proudila Tvá moc."

~ Náčelník Frank Fools Crow - Ten, který obelstil vránu

 

Naším úkolem je čistit se - negativní programy, bolest, zranění - abychom to nemanifestovali ve světě. Stát se nevinnými (bez zranění) dětmi. Otevřít se Lásce, Kráčet v Kráse.

Kráčej v kráse - walk in beauty -

Silový okamžik je TEĎ. Jediné, co můžeme změnit, jsme my sami.

Poradna funguje obvykle v pozdních odpoledních až večerních hodinách, ale lze se případně domluvit i jinak.

Pro domluvení termínu se prosím ozvěte na níže uvedené kontakty.

Kontakt

E-mail: vanda.jarosova@centrum.cz

Tel.: 777 677 912

Adresa: Zelený pruh 95/97, Praha 4

Fk29-09-2020.0007.jpg
bottom of page