top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše data jsou u mne v bezpečí. Veškeré osobní informace klientek a klientů jsou přísně důvěrné a nebudou sdíleny s třetími stranami. Plné znění ochrany osobních údajů najdete níže.

GDPR

Platné od: 25.5. 2018

1. O správci osobních údajů
2. Text souhlasu
3. Jaká data shromažďuji a zpracovávám
4. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

6. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

8. Závěrečná ustanovení

 

Příloha č.1: Cookies

 • Co jsou cookies?

 • Používání Cookies a dalších digitálních technologií

 • Jak odmítnout používání souborů cookie

1. O správci osobních údajů: Vanda Jarošová

Jsem registrovaná v živnostenském rejstříku Prahy 4, Česká republika, IČO: 06644783. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese: vanda@colour-medicine.cz.

Má činnost spočívá v poskytování osobních i online konzultací v oblasti oblékání - klientkám a klientům pomáhám porozumět tomu, jak si vytvořit takový šatník, který jim pomůže vypadat a cítit se skvěle. S klientkami a klienty společně objevujeme, jaké barvy jsou pro ně ideální, jaké střihy oděvů jsou vhodné pro tvar jejich postavy a jak najít a pochopit či vytvořit svůj osobní styl. Pracuji s indicviduálními klienty i se skupinami.

2. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, vyjadřujete svůj informovaný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů poskytnutých správci.

Účastí na jakékoliv mé konzultaci, akci nebo jiné profesionální spolupráci se mnou vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a že jste byli řádně seznámeni a informováni o zpracování vašich osobních údajů.

 

3. Jaká data shromažďuji a zpracovávám

V rámci mých konzultací, kurzů a dalších akcí v oblasti stylového poradenství, které jsou součástí mé běžné činnosti, zpracovávám informace, které se mnou sdílíte. To může zahrnovat:

 • Přímé identifikační údaje, jako je vaše celé jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo

 • Demografické údaje jako věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání 

 • Vaše chování, potřeby a preference, které mi pomáhají lépe porozumět vašim přáním a životnímu stylu v souvislosti se stylovým poradenstvím.

 • Veškerý obsah nebo materiál, který se rozhodnete se mnou sdílet, včetně, bez omezení, fotografií, videí a obrázků

 • Určité informace o profilu uložené na vašem účtu platformy sociálních sítí, pokud souhlasíte s účastí na komunikaci nebo projektu prostřednictvím služby třetí strany, jako je Facebook, má webová stránka.

 • Váš hlas / fyzický vzhled v případech audio / video nahrávky vaší účasti na lekci či jiné akci, v osobním rozhovoru apod.

 

4. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Údaje, které shromažďuji, používám za účelem kontaktu s vámi ohledně služeb, které poskytuji, k zasílání informací týkajících se dohodnutých individuálních nebo skupinových konzultací a akcí, k zasílání článků, nabídek a informací o mých připravovaných akcích a produktech, a k přípravě materiálů a podkladů pro mnou poskytované poradenství dle vašich individuálních potřeb.

 

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Budu vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je to nutné pro účely popsané v tomto prohlášení a v souladu s platnými zákony. Pokud již nejste aktivním klientem, uchovám vaše kontaktní údaje pro případnou budoucí spolupráci.

 

6. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

 

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jste informován/a o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu vanda@colour-medicine.cz.

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování vašich osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

COOKIES

Příloha č.1 Cookies

 

Co jsou cookies?

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétniho uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.

 

Používání Cookies a dalších digitálních technologií

Při vašem používání mých webových stránek, aplikací a digitálních služeb automaticky přijímám a ukládám určité typy informací:

 • Webové formuláře, například když zadáte informace do registračního formuláře nebo když do vyhledávacího pole zadáte dotaz.

 • Na některých mých webových stránkách mohou být použity technologie, jako jsou cookies a webové majáky. Tyto technologie využívám k efektivnější exekuci projektů, k vylepšení vaší zkušenosti jako účastníka, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazování informací, pro účely zabezpečení i pro správu webu. Mějte prosím na paměti, že můžete upravit nastavení v prohlížeči vašeho počítače tak, aby odmítal soubory cookie, nebo můžete vymazat jednotlivé nebo všechny soubory cookie v počítači podle pokynů v souboru nápovědy k prohlížeči.

 • Protokolování webu, které mi umožňuje shromažďovat standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na každý web, který navštěvujete - například vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče a web, ze kterého jste přišli - stejně jako navštívené stránky a odkazy, na které kliknete při používání mých webů a digitálních služeb.

 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

bottom of page